Prezentacje multimedialne w szkole to zróżnicowany bodziec dla uczniów, którzy głównie są odbiorcami metod typowo podających. Często są znużeni  codziennym przepisywaniem z książek i z tablicy. Prezentacje są okazją do zaangażowania się obu półkul mózgowych w proces edukacyjny. Zajęcia w szkole nie zawsze i niejednakowo angażują do pracy mózg ucznia. Prezentacje multimedialne mogą służyć do wprowadzania w temat lekcji lub też do podsumowania. Będą pełnić rolę nie tylko kształcącą, ale wprowadzą do procesu edukacji element zaciekawienia. Jednak nie powinny zajmować całości czasu przeznaczonego na lekcję. Prezentacje multimedialne są dla nauczyciela wygodą- alternatywą dla pisania kreda po tablicy. Poza tym prezentacje mogą być bardzo atrakcyjne dla uczniów przez wzbogacenie ich w obrazy, dźwięki, a nawet film.

Prezentacje multimedialne przygotowywane przez uczniów to dla nich nauka nowych umiejętności, np. tworzenia krótkich notatek, wypowiadania się na forum. Tworzenie prezentacji może być zadaniem do wykonania na lekcji, w domu lub grupowo. Zanim zada się uczniowi zadanie tego typu należy dokładnie je wyjaśnić, omówić cechy dobrej prezentacji, podpowiedzieć, jak unikać błędów. Grupowe przygotowane prezentacje multimedialne stanowią świetną okazję ćwiczenia umiejętności pracy zespołowej, podziału obowiązków, komunikowania się. Tworzenie prezentacji jest doskonałym sposobem na naukę i tworzenie własnych zasobów wiedzy. Nauczyciel może także udostępniać uczniom swoje prezentacje multimedialne w sieci, gdzie dostęp do nich będą mieć nie tylko uczniowie, ale i ich rodzice oraz inni nauczyciele. Obejrzenie prezentacji multimedialnej pomaga uporządkować wiedzę, wspomaga zapamiętywanie, a także może przyczynić się do własnych poszukiwań uczniów w tym zakresie.