Po pierwsze, należy zawsze pamiętać, że prezentacje multimedialne są narzędziem komunikacji. Nie jest to dzieło sztuki samo w sobie jest. Prezentacje multimedialne nie są przeznaczone tylko do rozrywki. Przed przystąpieniem do projektowania prezentacji  należy zadać sobie pytanie, co chce się zakomunikować? Jakie pomysły, informacje, i emocje chcesz  przekazać publiczności? Każda decyzja, którą podejmujesz od tego momentu powinna uwzględniać odpowiedź na to pytanie.

Slajd niekoniecznie oznacza nudne przedstawienie tematu. Prezentacje multimedialne powinny zawierać oryginalne zdjęcia lub własne schematy, które służą dosłownie do zilustrowania tematu, a nie tylko do dekoracji. Następnie należy wyjaśnić te obrazy ustnie w prezentacji lub w jej dalszej części wizualnej.

Prezentacje multimedialne powinny być wykorzystywane z użyciem specjalnego oprogramowania do prezentacji. Zasada ta rozciąga się na wszystkie wykorzystania w klasie technologii. Czy jest to baza danych, arkusz kalkulacyjny, strona internetowa, tradycyjna prezentacja ustna, czy coś wizualnego jak plakat lub dioram – nie ma to znaczenia. Prezentacje multimedialne przekazuje się skuteczniej przy użyciu tejże technologii. Ułatwia to na przykład analizę i ocenę zawartości jakiejś bazy danych.

Prezentacje multimedialne wymagają znajomości programu do ich tworzenia. Lecz nauka tych umiejętności nie może odbywać się w izolacji, ponieważ ciężko będzie ją później zastosować w realnym życiu. Program ma wiele opcji umożliwiających wybór rozmaitych form prezentacji danych – różne rodzaje wykresów, tabele, grafika, tekst, dźwięki itd. Dzięki temu prezentacje są niewątpliwie pomocne w przekazywaniu wszelkiego rodzaju informacji.