Prezentacje multimedialne są pokazami bądź wykładami, których treść przedstawiana jest za pomocą zdjęć, rysunków, obrazów lub dźwięków.  Nierzadko wykorzystuje się w nich wszystkie te formy przekazu. Prezentacje multimedialne to obecnie bardzo popularny sposób przekazywania treści. Przedstawiane są przy użyciu cyfrowych projektorów, a przygotowywane w programach komputerowych przeznaczonych specjalnie do ich projektowania. Prowadząc prezentacje multimedialne prelegent używa przenośnego sprzętu, którego usytuowanie w sali może być nieco problemowe. Projektor multimedialny może dawać obraz zniekształcony perspektywicznie. Można temu zapobiec wyrównując go niedrogą kamerą cyfrową. Dzięki temu prezentacje multimedialne można przeprowadzić ustawiając projektor w dowolnie wybranym miejscu sali wykładowej.  Trudności może sprawiać także sama obsługa prezentacji, np. dostęp do klawiatury, myszki czy pilota. Urządzenia te mogą ograniczać swobodę ruchu, pilot może być niefunkcyjny, trudny w obsłudze. Niedogodności te mogą przeszkadzać prelegentowi, np. rozpraszając jego uwagę.

Prezentacje multimedialne wymagają czasem drobnych korekt- piloty mogą nie posiadać takich funkcji. Obecnie trwają eksperymenty, które mają na celu poprawę obsługi prezentacji multimedialnych. Dobra i wygodna obsługa prezentacji multimedialnych powinna charakteryzować się właściwym dobraniem czynności sterujących prezentacją do działań, które zostaną wykonane przez użytkownika. Urządzenia komunikujące się z systemem powinny być poręczne i bezprzewodowe, żeby nie ograniczały ruchów. Ponadto system ma dawać użytkownikowi poczucie bezpośredniego kontaktu z informacją, ekranem i wszystkim, co dzieje się w danej chwili.