Bardzo popularnym sposobem przekazywania wiedzy są prezentacje multimedialne. Używane są przez studentów, uczniów, wykładowców, pracowników firm. Nie wszystkie prezentacje multimedialne są atrakcyjne wizualnie, skuteczne i przystępne. Tylko efektywna prezentacja zaowocuje przyswojeniem sobie w możliwie największym stopniu jej treści.

Prezentacje multimedialne używane są przez studentów, uczniów, wykładowców, pracowników firm

Prezentacje multimedialne używane są przez studentów, uczniów, wykładowców, pracowników firm

W procesie zapamiętywania treści ogromną rolę odgrywa uwaga, dzięki której informacje są selekcjonowane. Jedne są odrzucane, inne zapamiętywane. Informacja spostrzeżona zostaje zapamiętana. Monotonne, podobne i długie prezentacje multimedialne wywołują znużenie i obniżenie reakcji orientacyjnej. Przekłada się to na utrudnionym przyswajaniu materiału. W celu zapobiegania takiemu zjawisku należałoby zadbać o to, aby prezentacje multimedialne wywoływały różne bodźce i nie były przeładowane informacjami. Najlepiej zapamiętywane są treści przedstawiające dużą liczbę danych wraz  z angażującym wzrok obrazkiem. Słabo przyswajane są prezentacje multimedialne  zawierające dużą ilość tekstu bez obrazków.

Istotne jest przy tworzeniu prezentacji multimedialnych umieszczanie w nich obrazków. Wtedy prezentacja jest atrakcyjna dla odbiorcy i przyciąga uwagę. Tym samym wiedza w niej zawarta jest chętniej przyswajana. Warto przy prezentacjach zwrócić uwagę na funkcjonowanie uwagi u odbiorców. Jeżeli slajdy będą zmieniane zbyt szybko, odbiorcy nie będą w stanie zapamiętywać informacji. Poza tym świadomie nie zechcą angażować się w prezentację prowadzoną w tak szybkim trybie. Rzadsze zmiany slajdów pozwalają na efektywne zapamiętywanie i zapobiegają rozpraszaniu się. Ciekawe prezentacje przygotowane na bazie wiedzy o uwadze oraz badań nad prezentacjami multimedialnymi pozwolą zaspokoić oczekiwania odbiorcy i nadawcy przekazu.